Lyrics LT / Allan

(keisti)

Allan

Allan / Alanas

Vargšės lėlės
Klaidžioja tai ten, tai šen
Alanas, Alanas*
Vargšas vaiduoklis
Keistas ir išbalęs
Alanas, Alanas
Aš girdžiu tavo monotonišką dainą
Ir naktis klaidžioja
Alanas, Alanas
Aš girdžiu tavo širdis
Pavargo mylėti
Alanas, Alanas

Keisti sapnai aplanko mane naktimis
Iš tos ilgos kelionės, kur nėra gyvų
Keistos vizijos aplanko mano galvą
Viskas atrodo padengta šešėliu
Keistas mirties skonis,
Mėgaujantis mano kūnu
Graužia mano sielą iki aušros
Keista Linėja** atgimsta manyje
Visomis jėgomis aš artėju prie tavęs

Išbalusi kaukė
Tu numirsi šiąnakt
Alanas, Alanas
Kaukė pakaitinta
Sudžiūvusio kraujo
Alanas, Alanas
Iš kur tavo baimė nebūties
Tavo vaikystės ašaros
Alanas, Alanas
Tos ašaros
Tavo kančių?
Alanas, Alanas

Pastabos:

* Daina dedikuota žymiam rašytojui ir poetui Edgarui Alanui Po, kuris rašė keistas ir paslaptingas istorijas.
** Linėja- vieno apsakymo herojė, mirusi moteris, grįžtanti į gyvenimą.

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.01 16:38 EEST
Powered by PmWiki