Lyrics LT / Deshabillez-moi

(keisti)

Deshabillez-moi

Déshabillez-moi / Nurenkite mane

Nurenkite mane, nurenkite mane,
Bet tik neužkart, nepergreitai
Mokėkite manęs geisti, trokšti, pavergti
Nurenkite mane, nurenkite mane
Bet nebūkite per daug skūbus
Kaip visi vyrai.

Pradžiai žvilgsnis
Preliudijos metu
Neturėtų būti nei grubus, nei klaikus
Prarykite mane lūpomis
Bet ne užkart
Kad galėčiau po truputį priprast ...

Nurenkite mane, nurenkite mane
Bet tik neužkart, nepergreitai
Mokėkite mane užhipnotizuoti
Apglėpti ir sučiupti
Nurenkite mane, nurenkite mane
Elegantiškai, apsukriai ir mikliai
Parinkite žodžius
Sekite, kaip prisiliečiate prie mano odos
Nei per lėtai, nei skubėdami
Ir štai , aš jau visa drebanti
Ir atvira
Jūs eksperto rankai, nagi...

Nurenkite mane, nurenkite mane
O dabar tuoj pat, nagi greitai
Valdykite mane, naudokitės manimi, išvarginkite
Nurenkite mane, nurenkite mane
Elkitės vyriškai
Būkite vyras ... Veikite!
Nurenkite mane, nurenkite mane
O jūs.... Nusirenkite ir Jūs!

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.01 18:52 EEST
Powered by PmWiki