Lyrics LT / Dessine-moiunmouton

(keisti)

Dessine-moiunmouton

Dessine-moi un mouton / Nupiešk man avinėlį

Kaip nuobodu
Numirti
Be įsitikinimo
Kad tu – nors kiek

Gyvenimo
Dalelė
Taškelis mažas
Reikalingas kažkam.

Kaip nuobodu
Ignoruoti
Tai, ko akys
Negali matyti.

Izoliuotas
Suaugusiųjų pasaulis
Grubus pasaulis
O čia mane įveikė mirtis

Kaip nuobodu
Pasakyti sau
Kad laiko pėdsakai –
Tai niekas.

Sapnas – tai mažas burbulas
Gyvenimo
Didžiulis gėris
Padedantis liūdesy.

Mažų nemalonumų
Pralaimėjimas
Bet aš noriu tikėti
Pomirtiniu gyvenimu.

Gyventi sunku
Visada mes renkamės
Bet aš prisiekiu
Kad pasaulis priklauso man.

Jis priklauso man ...
Jis priklauso man ...
Jis priklauso man ...
Jis priklauso man ... Pasaulis

Nupiešk man avinėlį
Dangus tuščias – be fantazijos
Štai taip.
Nupiešk man avinėlį
Kad atgimčiau kūdikiu, kaip anksčiau
Nupiešk man avinėlį
Pasaulis – tuščias be fantazijos
Štai taip
Nupiešk man avinėlį
Prijaukink pasaulio absurdą

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.01 18:55 EEST
Powered by PmWiki