Lyrics LT / Devant Soi

(keisti)

Devant Soi

Devant Soi / Priešais save

Jis gėrė iš tekančio upelio
Praėjo kalnus ir Po
Jis matė jūsų akyse tiek neapykantos
Kad net patikėjo akimirka, kad pasikeitė

Jis pasirinko nuošalius kelius
Praradęs kaulą, kaip užmirštas šuo
Jis pravirko taip, kaip mylim
Bet tesė maldą

Priešais save
Reikia matyti save
Gyvenimas ne visada
Toks, kokiu mes tikim
Priešais save
Aš noriu gyventi
Priešais mane gaug gyvenimų ir juoko.

Priešais save
Reikia matyti save
Gyvenimas ne visada
Kaip šis kelias tiesu
Aš sakau sau,
Kai ateina tamsa
Priešais save daug gyvenimų ir vilčių.

Jis matė vilkus, iššokančius iš miškų
Jis pasikorė ant įstatymo šakų
Jis prarado meilę, dvi žvaigždes
Kurios spindėjo jo sužeistoje širdyje

Jis suprato, kai kilpa spaudė gerklę,
Kad gyvenimas atveria duris į pragarą
Bet viršuj, sakalas sklando
Jis saugo jo vardą,jo pasirinkimus.

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.01 18:56 EEST
Powered by PmWiki