Lyrics LT / Innamoramento

(keisti)

Innamoramento

Innamoramento / Innamoramento

Tu nesugebėjai pažinti manęs
Ignoruodamas mano gyvenimą, šį vienuolyną
Priešais mane pravertos durys
Į nežinomybę
Nors ir man teks viską pradėt nuo pradžių

Tu nepatikėjai mano vienatve,
Ignoruodamas jos šauksmus, jos aštrius kampus
Mano širdyje – plonytis siūlas,
Mėnulio laidininkas,
Prilaikantis deimantą, kuris silpsta...
Bet myli.

Aš nepasirinkau tokia būti
Bet tai Innamoramento
Meilė, mirtis, galbūt
Sustabdys laiką dėl žodžio
Viskas plečiasi ir užleidžia vietą viskam
Ir tai Innamoramento
Visa jo būtis mums neišvengiama
Kad surasti pagaliau atsakymą.

Tu nepamatei kitos pusės
Mano atmintis už užtrenktų durų
Aš palaidojau visas praeities brangenybes
Sužeistus metus
Supranti tu, kad man reikės nustot...

Aš daugiau niekada nemačiau dangaus
Priešais mane tos pravertos durys, bet
Nepažįstamasis sužeidė daugiau, nei širdį
Jo gimininga siela
Mes tikime ja, mes laukiam jos, net
Bėgam nuo jos
Bet mylim!

Pastaba: * Innamoramento išvertus iš italų k reiškia Meilė iš pirmo žvilgsnio.

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.01 19:30 EEST
Powered by PmWiki