Lyrics LT / Jetaimemelancolie

(keisti)

Jetaimemelancolie

Je t'aime mélancolie / Aš myliu tave, liūdesy

Aš laukiu tavęs
Tu man duodi
Savo svaigulį
Kaip niekas kitas.

Aš turiu tokią idėją
Praleisti savo gyvenimą lovoje
Panašiai kaip idėja – fiks
Kaskart kai man sako:
Problema tame kad:
Per greitai auga
Naktinė piktžolė
Ir tada man į galvą šauna idėja:
Pasigailėt savęs.

Tokia tai mano laimė
Aš kenčiu, to neparodydama
Aš laukiu savo skausmo
Jo burna tokia švelni

Aš turiu tokią svajonę
Praleisti savo gyvenimą lovoje.
Panašiai kaip idėja – fiks
Kuri mane aplanko naktį naktį naktį
Aš ragauju naktimis
Amžinybės idėją
Piktžolė bjauri
Nes ji nemiršta niekada

Kai viskas pilka
Skausmas – mano draugas
Ilga pikantiška savižudybė
Aš myliu tave, liūdesy
Jausmas, kuris
Mane nuveda į amžinybę
Mišinys blogiausio, mano norų
Aš myliu tave, liūdesy

Kai viskas pilka
Skausmas – mano draugas
Tavo siela drėgna
Ir visa mano būtis dreba
O, ateik, meldžiu tave
Jis ir tavo draugas
Tai mano psichozių eleksyras
Aš myliu tave, liūdesy

Aš turiu tokį norą
Praleisti savo gyvenimą vėjais
Kiekvienąkart kai man sako:
Tai piktžolė
O aš atsakau:
Kas nuo gimimo laukinė
Tokią ir turime ją gerbti
Galų gale, ji dažnai juokiasi iš
“Per daug jau kūlturingų”, štai taip!

Tokia tai mano laimė
Aš kenčiu to neparodydama
Aš laukiu savo skausmo
Jo burna tokia švelni.

Aš turiu lyg tokią dorovės
Įdėją
Truputį liūdną idėją
Kuri niekada nemiršta
Trumpai, tai būtų tai:
Kad patikti pavyduoliams
Tave turi ignoruoti
Bet štai, bet štai, bet štai šį kart
Dievas išaugino mane, tai ką ?

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.01 19:40 EEST
Powered by PmWiki