Lyrics LT / Pardonnemoi

(keisti)

Pardonnemoi

Pardonne-moi / Atleisk man

Vengrų prince
Mūsų kiekvieną dieną:
...Kaip takart
meilės prisiekimas
Kai ji atėjo pas mane
Jis pirmakart...

Indų prince,
Aš vis dar jį įsivaizduoju,
Viduje savęs
Aš noriu įlyst į jo širdį,
Ir ji balsas,
Šnibžda man ...

Arabų prince
Tavo tylėjimai
Lietė pirštų galiukais,
Visus mūsų jausmus, ar bus
Antras kartas?
Pasilik pas mane

Atleisk man
Jei skausmas pažadina viską
Tegu jis mane nuves iki beprotybės
Aį tave myliu, kaip beprotė
O tu ne
Atleisk man

Aušros prince,
Iki kur mes atėjom
Nuo tų mirties pulsacijų?
Ką gero mes padarėm
Po visų bandymų
Du kūnai, vienas likimas

Vengrų prince
Mes nusileidžiame
Iš kitos pasaulio pusės
Praskrendam žvaigždę
Kiekvieną sekundę
Padaliname šešėlį

Atleisk man
Jei skausmas pažadina viską
Tegu jis mane nuves iki beprotybės
Aš tave myliu, kaip beprotė
O tu ne
Atleisk man
Atleisk man
Mano meilės gylumą
Tau
Nes tai kraujas teka
Viduje manęs
Atleisk jai!

Juodasis prince,
Atimk man mano kraują
Viltį
Todėl, kad į mane patenka tylėjimas
Be apsimetimo
Tuštuma.

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.04 22:35 EEST
Powered by PmWiki