Lyrics LT / Rever

(keisti)

Rever

Rêver / Sapnas

Dėl to, kad įdėjęs į ranką sielą
Tu įžeidei sielvartą
Dėl to,kad nuteisei mūsų skirtumus
Mes daugiau šalia nebūsim

Jo gyvenimas lekia tik ant vieno sparno
Šoka aistra, rankos pakyla
Ten, kur jis eina, mirtingas šaltis
Jeigu žmogaus nepakeis dangaus
Ir visgi aš sapnavau...

Aš sapnavau, kad mes galim mylėti
Pučiant vėjui
Pakilo siela ir žmogus
Jo drabužiai iš kraujo
Aš spjaudysiu ant jūsų kapų
Tai neteisinga ir negražu
Aš sapnavau, kad mes galim mylėt

Kam sugriauti sienas
Kad iškelti ten palaiku
Už tai kad užmiršti toleranciją
Mes daugiau neisim šalia

Angelai, pavargę saugo mus
Palieka mūsų nenusisekusį pasaulį
Užmigęs amžinybei
Pasaulis panašus
Į sustojusį laikrodį

Aš sapnavau, kad mes galim mylėti
Pučiant vėjui
Pakilo siela ir žmogus
Jo drabužiai iš kraujo
Aš spjaudysiu ant jūsų kapų
Tai neteisinga ir negražu
Aš sapnavau, kad mes galim mylėt

Aš sapnavau, kad mes galim mylėti
Aš sapnavau žodį MYLĖTI

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.04 23:50 EEST
Powered by PmWiki