Lyrics LT / Sanslogique

(keisti)

Sanslogique

Sans logique / Be logikos

Jeigu dievas mus sukūrė pagal save
Jeigu tokia buvo jo valia
Jis turėtų supykti
Ant nepakviesto gudruolio
Kuris susimaišo ir pasiima
Nesuteptą nekaltynę
Mano sielos paklusnaus kūdikio
Aš norėčiau suprasti

Prie šio paradokso
Aš nesu bendrininkė
Kentėti kas kita
Lenda į mane
Nes visai be logikos
Aš palieku save
Galiu būti tiek velniška
Tiek angeliška

Jeigu kaskart kalbant
Mes nukrypstam nuo temos\
Aš tikiu, kad dėl to
Mano tylėjimas – mirtingas
Jūs matote, kokia blyški
Aš įsistaisiau į jūsų švelnias akis
Aš visai netyčia galėčiau
Suskaldyti juos kaltu.

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.05 07:35 EEST
Powered by PmWiki