Lyrics LT / Souviens-toidujour

(keisti)

Souviens-toidujour

Souviens-toi du jour / Atsimink dieną

Kai vėjas viską užbarstė
Atsimink
Kai atmintis užmiršo
Atsimink...

Atsimink, kad galima viską duoti
Atsimink, kad galima viską sulaužyti
O jeigu tai žmogus...
Jeigu tai žmogus
Kalbėk su juo apie meilę
Apie meilę laisvai

Atsimink,kad galima viską atiduoti
Kai nori nusilenkti
Atsimink, kad galima viską sulaužyti
Likimai – surišti
O jeigu tai žmogus...
Jeigu tai žmogus
Kalbėk su juo apie meilę
Apie meilę laisvai

Vos išėjęs atsidūsimas
Ašarotos akys
Ir tie veidai suspausti
Akimirkai
Amžinybei
Pakeltos rankos
Balsai pritildyti
Lyg viso pasaulio apglėbimas
Į unisoną
Su žmogumi,kurio mes tapsim...

Atsimink, pasaulis pasikeitė
Žingsnių garsai, girdisi aidai
Atsimink dienas, nusivylusiųjų
Kurčiuose likimuose
O jeigu tai žmogus...
Jeigu tai žmogus
Kalbėk su juo apie meilę
Apie meilę laisvai

Išvertė: Ramūnas Žygus

Page last modified on 2010.11.05 07:45 EEST
Powered by PmWiki